Ny gravvård

  • Normal leveranstid för en ny gravvård är 6-8 veckor eller enligt överenskommelse.
  • Uppmontering av gravvården ingår alltid om inte annan överenskommelse skett. Leverans/uppmontering kan ske på olika sätt beroende på hur kyrkogårdsförvaltningarna vill ha det.
  • Vi levererar med egen lastbil och vår egen personal monterar.
  • Vi levererar med egen lastbil till kyrkogården men kyrkogårdsförvaltningens personal monterar.
  • Vi skickar med fraktbolag och anlitar kyrkogårdsförvaltningens personal. Tillämpas om gravvården skall placeras på en kyrkogård som ligger för långt bort geografiskt för att vi skall kunna leverera själva.
  • Montering av stående gravvårdar med fundament sker alltid enligt Centrala Gravvårdskommitténs monteringsanvisningar för nya gravstenar.

Komplettering/renovering

Vid textkomplettering eller omarbetning av en befintlig sten så får man räkna med att stenen kommer att vistas hos oss i ungefär fyra veckor efter att den hämtats eller levererats till oss.
 

Vi hämtar och återlevererar regelbundet gravvårdar som finns på kyrkogårdar i Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och Jämtland (Söderhamn i söder, Örnsköldsvik i norr, Östersund i väster).
Andra kyrkogårdar kan ordnas på begäran.

 

© 2022 Stenhuggarn i Bergsjö
Information om cookies