Vård 222

OBS!
Högerklicka på produktbilden här till vänster och välj "Show Image in New Window" för en större bild...
Gravvård 222 i Röd Vånga granit
Prisgrupp 3
Mått: 70x55cm
Framsida: Polerad
Sidotyper: Råhuggna
Stil: 7 s+s, försänkta förgyllda 
© 2023 Stenhuggarn i Bergsjö
Information om cookies