Vård 223

OBS!
Högerklicka på produktbilden här till vänster och välj "Show Image in New Window" för en större bild...
Gravvård 223 i Grå Impala granit
Prisgrupp 3
Mått: 60x55cm
Framsida: Polerad
Sidotyper: Råhuggna
Stil: 5, upphöjda polerade
© 2023 Stenhuggarn i Bergsjö
Information om cookies