Vård 270

OBS!
Högerklicka på produktbilden här till vänster och välj "Show Image in New Window" för en större bild...
Gravvård 270 i Röd Bohus granit
Prisgrupp 3
Mått: 75x70cm
Framsida: Finhuggen
Sidoytor: Råhuggna
Stil: 53 s+s, djupförsänkta
© 2023 Stenhuggarn i Bergsjö
Information om cookies