Vård 192

OBS!
Högerklicka på produktbilden här till vänster och välj "Show Image in New Window" för en större bild...
Gravvård 192 i Älvdalskvartsit
Prisgrupp 3
Mått: 60x90cm
Framsida: Finhuggen
Sidoytor: Råhuggna
Stil: 55 s+s, djupförsänkta
© 2023 Stenhuggarn i Bergsjö
Information om cookies